Минулий тривалий час (Past Continuous) в англійській мові

Минулий тривалий час (Past Continuous) в англійській мові

Утворення минулого тривалого часу Стверджувальні речення У стверджувальних реченнях минулий тривалий час (Past Continuous, також його іноді називають Past Progressive) утворюється так: після підмету ставиться дієслово to be у відповідній…
Простий майбутній час (Future Simple) в англійській мові

Простий майбутній час (Future Simple) в англійській мові

Утворення простого майбутнього часу Стверджувальні речення У сучасній англійській мові простий майбутній час (Future Simple) утворюється за допомогою допоміжного дієслова will та смислового дієслова без частки to: subject + will…
Простий минулий час (Past Simple) в англійській мові

Простий минулий час (Past Simple) в англійській мові

Утворення простого минулого часу Стверджувальні речення Стверджувальні речення у простому минулому часі (Past Simple) утворюються так: спочатку йде підмет, потім дієслово у минулому часі: subject + verb Якщо дієслово правильне,…
Порядок прикметників у реченні

Порядок прикметників у реченні

Якщо у реченні перед іменником стоїть більш ніж один прикметник, правила англійської граматики рекомендують розставляти їх у певному порядку. Наприклад, прикметники, що вказують на оцінку об'єкта, вираженого іменником, мають стояти…
Прислівники частотності (Adverbs of Frequency) в англійській мові

Прислівники частотності (Adverbs of Frequency) в англійській мові

Прислівники частотності (Adverbs of Frequency) використовуються для позначення періодичності, з якою відбувається та чи інша дія. В англійській мові є такі прислівники частотності: always — завжди;frequently — часто;generally — звичайно;hardly…
Теперішній тривалий час (Present Continuous) в англійській мові

Теперішній тривалий час (Present Continuous) в англійській мові

Утворення теперішнього тривалого часу Стверджувальні речення У стверджувальних реченнях теперішній тривалий час утворюється так: спочатку йде підмет (у формі іменника або займенника), потім дієслово to be у відповідній формі і…
Порядок слів у розповідному реченні Post published:09.10.2020 Post category:Основи Характерною рисою англійської мови є твердий порядок слів у розповідних реченнях. Зазвичай розповідне речення має такий порядок слів: першим стоїть підмет, потім присудок, далі додаток (прямий або непрямий), і далі… Continue ReadingПорядок слів у розповідному реченні 68 слів англійською, які означають людські емоції Post published:07.10.2020 Post category:Словниковий запас Продовжуємо збагачувати словниковий запас. В сьогоднішній добірці — 68 слів англійською, які означають різні людські емоції. Affection — ніжність,amusement — веселість,anger — гнів,angst — відчай,anguish — туга,annoyance — роздратування,anxiety —… Continue Reading68 слів англійською, які означають людські емоції Ступені порівняння в англійській мові Post published:06.10.2020 Post category:Граматика Прикметники в англійській мові можуть мати три ступені порівняння: звичайний (the Positive Degree), вищий (the Comparative Degree) та найвищий (the Superlative Degree). Ступені порівняння ми використовуємо для того, аби порівняти… Continue ReadingСтупені порівняння в англійській мові Прийменники місця в англійській мові Post published:04.10.2020 Post category:Граматика В англійській мові для позначення місця вживаються такі прийменники: above — над, вище;at — у, в, біля;behind — за, позаду;below — нижче, під;between — між;in — у, в;in front of… Continue ReadingПрийменники місця в англійській мові Різниця між dictionary, vocabulary та glossary Post published:02.10.2020 Post category:Словниковий запас В англійській мові є три слова, які в тій чи іншій мірі відповідають українському «словник»: dictionary, vocabulary та glossary. Але вони насправді означають зовсім різні речі, тож їх не варто… Continue ReadingРізниця між dictionary, vocabulary та glossary Назви професій англійською мовою Post published:01.10.2020 Post category:Словниковий запас Назви 100 поширених професій англійською мовою (в алфавітному порядку): accountant — бухгалтер;actor/actress — актор/актриса;agronomist — агроном;anchorman — ведучий телепрограми;arborist — арборист;archaeologist — археолог;architect — архітектор;artist — художник;astronaut — астронавт, космонавт;astronomer… Continue ReadingНазви професій англійською мовою Види іменників в англійській мові Post published:30.09.2020 Post category:Основи Іменники в англійській мові діляться на такі види: Загальні (Common nouns)Власні (Proper nouns)Злічувані (Countable nouns)Незлічувані (Uncountable nouns)Конкретні (Concrete nouns)Абстрактні (Abstract nouns)Складні (Compound nouns)Збиральні (Collective nouns) Загальні іменники Загальні іменники (Common… Continue ReadingВиди іменників в англійській мові Простий теперішній час (Present Simple) в англійській мові

Простий теперішній час (Present Simple) в англійській мові

Коли використовується Present Simple Для позначення дії, що має постійний характер, відбувається зазвичай, а також дії, яка є звичною або характерною для особи, позначеної іменником або займенником: This bookstore opens…
Прийменники часу в англійській мові

Прийменники часу в англійській мові

Для позначення часу події, що відбулася у минулому, відбувається зараз або відбудеться у майбутньому, в англійській мові вживаються прийменники at, on та in. Пропонуємо розглянути правила, за якими ви можете…