Конструкція as… as… в англійській мові

Конструкція as… as… в англійській мові

Для порівняння однакових якостей в англійській мові використовується конструкція з подвійним сполучником as. Ця конструкція має такий вигляд: as… as… Українською вона перекладається так: такий (же)… як (і)…так само… як…
Минулий доконаний час (Past Perfect) в англійській мові

Минулий доконаний час (Past Perfect) в англійській мові

Утворення минулого доконаного часу Стверджувальні речення Стверджувальні речення у минулому доконаному часі (Past Perfect) утворюються так: спочатку йде підмет, далі допоміжне дієслово had, потім дієслово у формі Past Participle: subject…
Минулий тривалий час (Past Continuous) в англійській мові

Минулий тривалий час (Past Continuous) в англійській мові

Утворення минулого тривалого часу Стверджувальні речення У стверджувальних реченнях минулий тривалий час (Past Continuous, також його іноді називають Past Progressive) утворюється так: після підмету ставиться дієслово to be у відповідній…
Простий майбутній час (Future Simple) в англійській мові

Простий майбутній час (Future Simple) в англійській мові

Утворення простого майбутнього часу Стверджувальні речення У сучасній англійській мові простий майбутній час (Future Simple) утворюється за допомогою допоміжного дієслова will та смислового дієслова без частки to: subject + will…
Простий минулий час (Past Simple) в англійській мові

Простий минулий час (Past Simple) в англійській мові

Утворення простого минулого часу Стверджувальні речення Стверджувальні речення у простому минулому часі (Past Simple) утворюються так: спочатку йде підмет, потім дієслово у минулому часі: subject + verb Якщо дієслово правильне,…
Порядок прикметників у реченні

Порядок прикметників у реченні

Якщо у реченні перед іменником стоїть більш ніж один прикметник, правила англійської граматики рекомендують розставляти їх у певному порядку. Наприклад, прикметники, що вказують на оцінку об'єкта, вираженого іменником, мають стояти…