Get on: значення та приклади вживання

Get on: значення та приклади вживання

Get on — фразове дієслово. Значення: ладити,уживатися,продовжувати,сідати,просуватися,залазити,надівати,робити успіхи. Приклади речень How are you getting on? — Як поживаєте?My sister and I don't get on very well. — Ми з сестрою…