Значення слова

Іменник
причина
привід
мотив
казус
діло
справа
процес
підстава

Дієслово
спричиняти
призводити
викликати
бути причиною
завдавати
примушувати
змушувати

Множина

Іменник cause у множині: causes

Приклади вживання

cause and effect — причина і наслідок
cause of death — причина смерті
questionable cause — сумнівна причинність
Is it the real cause? — Це справжня причина?
Stress can cause sleep talking. — Стрес може спричинити розмову уві сні.
This is caused by mechanical destruction of the skin. — Це викликано механічним руйнуванням шкіри.
The cause of his death has since been debated, although several different theories concerning it have been suggested. — З тих пір про причину його смерті дискутували, хоча було запропоновано кілька різних теорій щодо неї.
A disease may be caused by external factors such as pathogens or by internal dysfunctions. — Хвороба може бути спричинена зовнішніми факторами, такими як патогени, або внутрішніми дисфункціями.

Поділитись посиланням: