Значення слова

Іменник
застереження
попередження

Приклади вживання

Kramer issued an important caveat to his previous claim. — Крамер висловив важливе застереження щодо своєї попередньої вимоги.
The caveat that the woman had to remain unemployed outside the home was dropped by 1937 due to a shortage of skilled labourers. — Застереження, що жінка не повинна була мати роботи поза домом, було скасовано до 1937 року через брак кваліфікованих робітників.

Поділитись публікацією: