Значення слова

Іменник
персонаж
символ
образ
герой
літера
вдача
властивість
характерна особливість
ієрогліф
художній образ
стан

Дієслово
зображати
характеризувати

Множина

Іменник character у множині: characters

Приклади вживання

character actor — характерний актор
Chinese characters — китайські ієрогліфи
player character — ігровий персонаж
E. M. Forster defined two basic types of characters. — Е. М. Форстер визначив два основних типи персонажів.
The character was originally created by Bob Kane, Bill Finger, and Jerry Robinson, to serve as a junior counterpart to the superhero Batman. — Персонажа спочатку створили Боб Кейн, Білл Фінгер та Джеррі Робінсон, щоб він слугував молодшим аналогом супергероя Бетмена.
Johnny Lawrence is a fictional character who appears in The Karate Kid series of films created by Robert Mark Kamen. — Джонні Лоуренс — вигаданий персонаж, який з’являється в серії фільмів «Малюк карате», створених Робертом Марком Каменом.

Поділитись публікацією: