Значення слова

Прикметник
хімічний

Іменник
хімікат

Множина

Іменник chemical у множині: chemicals

Приклади вживання

chemical bond — хімічний зв’язок
chemical compound — хімічна сполука
chemical element — хімічний елемент
chemical formula — хімічна формула
chemical process — хімічний процес
chemical reaction — хімічна реакція
chemical substance — хімічна речовина
He works at a chemical plant. — Він працює на хімічному заводі.
The chemical industry comprises the companies that produce industrial chemicals. — У хімічну промисловість входять компанії, що виробляють промислову хімію.
A side reaction is an unwanted chemical reaction taking place which reduces the desired yield. — Побічна реакція – це небажана хімічна реакція, яка зменшує бажаний вихід.
Organic synthesis is a special branch of chemical synthesis dealing with the synthesis of organic compounds. — Органічний синтез — це особлива галузь хімічного синтезу, що займається синтезом органічних сполук.

Поділитись публікацією: