Значення слова

Дієслово
пестити
леліяти
плекати
високо цінувати
зберігати

Приклади вживання

It must be cherished and protected. — Її потрібно берегти і охороняти.
It’s one of the great honors I’ll cherish in this lifetime. — Це одна з великих почестей, якою я буду дорожити у цьому житті.
He loved his family with all of his heart and we cherish the times we spent with him… — Він любив свою сім’ю всім серцем, і ми дорожимо часом, проведеним із ним …

Поділитись публікацією: