Назви шахових фігур англійською

Назви шахових фігур англійською

Шахи англійською будуть chess. Шахова фігура — chess piece або chessman. Шахова дошка — chessboard. Людина, що грає у шахи (тобто шахіст) — chess player.

Шахові фігури англійською називаються так:

  1. pawn — пішак,
  2. knight — кінь,
  3. bishop — слон,
  4. rook, castle — тура,
  5. queen — ферзь,
  6. king — король.
Назви шахових фігур англійською

На додаток ще кілька слів, що мають стосунок до гри у шахи. Отже, шах англійською буде check. Мат — mate. Шах і мат — checkmate. Шахова композиція — chess composition.

Приклади речень

Do you play chess? — Ти граєш у шахи?
Do you like chess? — Тобі подобаються шахи?
We bought a new chessboard last month. — Ми придбали нову шахову дошку минулого місяця.
They play chess every Saturday. — Вони щосуботи грають у шахи.
Do you know who the best chess player in the world is? — Ви знаєте, хто є найкращім у світі шахістом?
He won the Chess Olympiad last year. — Минулого року він виграв шахову олімпіаду.
He is a strong chess player. — Він сильний шахіст.
Each player begins a game with eight pawns. — Кожен гравець починає гру з вісьмома пішаками.
He has only five chess pieces. — У нього є лише п’ять шахових фігур.
Bishops, like all other pieces except the knight, cannot jump over other pieces. — Слони, як і всі інші фігури окрім коня, не можуть перестрибувати через інші фігури.

Поділитись публікацією: