Значення слова

Іменник
вибір
відбір
альтернатива
обранець
обраниця
пункт меню
можливість вибору

Прикметник
відбірний
найкращий
примхливий
обережний

Множина

Іменник choice у множині: choices

Приклади вживання

freedom of choice — свобода вибору
Sophie’s Choice — «Вибір Софії» (назва худ. фільму)
Is it the best choice? — Це найкращий вибір?
It isn’t the best choice. — Це не найкращий вибір.
It’s the most obvious choice. — Це найбільш очевидний вибір.
It was the only right choice. — Це був єдиний правильний вибір.
Will it be the best choice in this situation? — Чи буде це найкращим вибором у цій ситуації?
I approve of this choice. — Я схвалюю цей вибір.
You’ll need to make a choice. — Вам потрібно буде зробити вибір.
It can influence consumer choice. — Це може вплинути на вибір споживача.

Поділитись публікацією: