Значення слова

Іменник
круг
кільце
коло
сфера
кружало
галузь
ярус
колесо
круговорот
група
гурток

Дієслово
обертатися
вертіти
вертітися
рухатися по колу
передавати по колу
кружляти
циркулювати
крутитися
оточувати

Множина

Іменник circle у множині: circles

Приклади вживання

polar circle — полярне коло
magic circle — магічне коло
circle of fifths — квінтове коло
vicious circle — порочне коло
crop circles — кола на полях
unit circle — одиничне коло
circle of latitude — паралель
circumscribed circle — описане коло
circle of confusion — кружок розсіювання
A circle is a shape consisting of all points in a plane that are a given distance from a given point, the centre. — Коло — це фігура, що складається з усіх точок на площині, що знаходяться на заданій відстані від даної точки, центру.
This is the largest distance between any two points on the circle. — Це найбільша відстань між будь-якими двома точками кола.

Див. також: Назви геометричних фігур англійською мовою.

Поділитись публікацією: