Значення слова

Іменник
обставина
випадок
деталь
подробиця
церемонія

Множина

Іменник circumstance у множині: circumstances

Приклади вживання

under certain circumstances — за певних обставин
under unknown circumstances — за невідомих обставин
Under no circumstances will I do it. — За жодних умов я не буду цього робити.
Under what circumstances can you do it? — За яких обставин ви можете це зробити?
He died under seemingly similar circumstances. — Він загинув, здавалося б, за схожих обставин.
It’s a metaphor used to describe a difficult circumstance. — Це метафора, яка використовується для опису важких обставин.
The circumstances of his death are largely uncertain and have thus been much mythologized. — Обставини його смерті значною мірою невідомі і тому були багато міфологізовані.
Passive euthanasia is legal under some circumstances in many countries. — Пасивна евтаназія є законною за деяких обставин у багатьох країнах.

Поділитись публікацією: