Різниця між classic та classical

Різниця між classic та classical

Classic

Classic може бути як прикметником, так і іменником.

Classic: прикметник

Прикметник classic перекладається як «класичний», «зразковий». Тобто classic ми вживаємо, коли маємо на увазі високу якість чогось. Зокрема, ми вживаємо це слово, коли описуємо якусь річ (чи явище), яка цінується за свій традиційний стиль.

Приклади речень:

Jack likes classic cars. — Джек любить класичні автомобілі.
It’s a radio channel focusing on classic rock music, mostly from the late-1960s to the mid-1970s. — Це радіоканал, зосереджений на класичній рок-музиці, переважно з кінця 1960-х до середини 1970-х років.

Classic також означає ідеальний або найбільш типовий приклад чогось. Часто вживаним є словосполучення classic example — класичний приклад:

A classic example of the highball is the gin and tonic. — Класичний приклад хайболу — джин з тоніком.
The Newton’s cradle is a classic example of an office toy. — Колиска Ньютона є класичним прикладом офісної іграшки.
The creation and existence of the United Nations is called one of the classic examples of political globalization. — Створення та існування Організації Об’єднаних Націй називають одним із класичних прикладів політичної глобалізації.

Classic: іменник

Іменник classic перекладається як «класика», «класик», «класичний твір».

Коли ми говоримо про найвідоміші та найзначніші літературні твори минулого, ми можемо вживати або classic у однині з неозначеним артиклем (a classic), або у множині з означеним артиклем (the classics):

This novel is a classic. — Цей роман — класика.
Why read the classics? — Навіщо читати класику?

Classics без артикля означає «класичні мови» або «антикознавство» (галузь гуманітарних наук, присвячена дослідженню Риму та Греції в епоху класичної античності).

Martin is teaching Classics at the University of Michigan. — Мартін викладає антикознавство в Мічиганському університеті.

Дивіться більше прикладів вживання слова classic.

Classical

Classical — прикметник. Перекладається як «класичний», «традиційний». Classical ми вживаємо, коли говоримо про культурні об’єкти минулого або явища, що мають усталені традиції:

Do you like classical music? — Вам подобається класична музика?
We can see here the styles of classical architecture. — Тут ми можемо побачити стилі класичної архітектури.
A ballet dancer is a person who practices the art of classical ballet. — Артист балету — це людина, яка займається класичним балетом.
Modern Latin textbooks almost exclusively teach Classical Latin. — Сучасні підручники латинської мови майже виключно викладають класичну латину.
These students study classical mechanics. — Ці студенти вивчають класичну механіку.

Дивіться більше прикладів вживання слова classical.

Поділитись публікацією: