Значення слова

Прикметник
класичний
традиційний

Приклади вживання

classical era, classical period, classical age — класична епоха
classical liberalism — класичний лібералізм
classical music — класична музика
It was in the classical ballet era. — Це було в епоху класичного балету.
Classical architecture is derived from the architecture of ancient Greece and ancient Rome. — Класична архітектура походить від архітектури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.
This film is based on classical mythology. — Цей фільм заснований на класичній міфології.
He has ten classical guitars in his collection. — У його колекції десять класичних гітар.
They study classical mechanics. — Вони вивчають класичну механіку.
Modern science does not support the classical elements as the material basis of the physical world. — Сучасна наука не підтримує класичні елементи як матеріальну основу фізичного світу.
The New Hollywood of the 1960s–70s was influenced by the romanticism of the classical era. — Новий Голлівуд 1960-70 -х років зазнав впливу романтизму класичної епохи.

Слово classical у статтях

Поділитись публікацією: