Значення слова

Іменник
глина
плоть
мул
прах
людське тіло

Дієслово
обмазувати глиною

Множина

Іменник clay у множині: clays

Приклади вживання

clay minerals — глинисті мінерали
clay pot — глиняний горщик
polymer clay — полімерна глина
Clay is used in many modern industrial processes, such as paper making, cement production, and chemical filtering. — Глина використовується в багатьох сучасних промислових процесах, таких як виготовлення паперу, виробництво цементу та хімічна фільтрація.
Clay is a common component of sedimentary rock. — Глина є поширеним компонентом осадових гірських порід.
It can be made from a wide variety of clays. — Його можна виготовити з найрізноманітніших глин.

Поділитись публікацією: