Значення слова

Прикметник
розумний
тямущий
здібний
обдарований
талановитий
кмітливий

Приклади вживання

How clever he is! — Який він розумний!
He is a clever boy. — Він розумний хлопчик.
I think he is too clever. — Я думаю, що він занадто розумний.
They aren’t stupid. They’re clever. — Вони не дурні. Вони розумні.
I’ve never met such a clever person! — Такої розумної людини я ще не зустрічав!
It’s a Polish Slavic given name, meaning someone who is clever or ingenious. — Це польське слов’янське ім’я, що означає того, хто розумний або винахідливий.

Ступені порівняння до слова clever

  • less clever — менш розумний
  • the least clever — найменш розумний
  • more clever — розумніший
  • the most clever — найрозумніший

Приклади речень:

It’s her elder and less clever sister. — Це її старша і менш розумна сестра.
Patrick is the least clever in the family. — Патрік найменш розумний у родині.
He is more clever than the upper-class people. — Він розумніший за людей вищого класу.
I think it’s the most clever dog in the world. — Я думаю, що це найрозумніший собака у світі.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: