Значення слова

Іменник
клапоть
латка
ганчірка
ляпас
штукатурний цвях
впливова людина

Дієслово
грубо латати
давати ляпаса

Приклади вживання

financial clout — фінансовий вплив
political clout — політичний вплив
A clout is a relatively short, thick nail with a large, flat headt. — Штукатурний цвях це відносно короткий товстий цвях з великою пласкою голівкою.
Jefferson lost clout among fellow Republicans. — Джефферсон втратив вплив серед республіканців.
The fourth generation of the family is accused of using political clout in their favour in the Tamil cinema industry. — Четверте покоління сім’ї звинувачується у використанні політичного впливу на свою користь у тамільській кіноіндустрії.

Поділитись публікацією: