Значення слова

Іменник
пальто
піджак
халат
шар
френч
покров

Дієслово
покривати
крити

Множина

Іменник coat у множині: coats

Приклади вживання

coat of arms — герб
coat rack, coat stand — вішалка
long coat — довге пальто
trench coat — тренч, тренчкот
winter coat — зимове пальто
white coat, laboratory coat — халат лабораторний
It’s a woman’s coat. — Це жіноче пальто.
Does this coat look good on me? — Як мені пасує це пальто?
I need a new coat. — Мені потрібне нове пальто.
Do you like the black coat? — Вам подобається чорне пальто?
Whose coat is this? — Чиє це пальто?
This coat is so ugly. — Це пальто таке жахливе.
Did you find your coat in the closet? — Ти знайшов своє пальто у шафі?

Див. також Назви предметів одягу в англійській мові.

Поділитись публікацією: