Значення слова

Іменник
кокос

Прикметник
кокосовий

Приклади вживання

coconut palm — кокосова пальма
coconut milk — кокосове молоко
coconut jam — кокосовий джем
coconut sugar — кокосовий цукор
coconut water — кокосова вода
a coconut that falls from a tree — кокос, який падає з дерева
Coconut palms are normally cultivated in hot and wet tropical climates. — Кокосові пальми зазвичай культивуються в жаркому і вологому тропічному кліматі.
The coconut is the national tree of the Maldives and is considered the most important plant in the country. — Кокос є національним деревом Мальдівських островів і вважається найважливішою рослиною в країні.

Поділитись публікацією: