Значення слова

Іменник
код
кодекс
шифр
кодування

Дієслово
кодувати
шифрувати

Множина

Іменник code у множині: codes

Приклади вживання

binary code — двійковий код
code name — кодове ім’я
code of conduct — норми поведінки
code of ethics — моральний кодекс
dress code — дрес-код
genetic code — генетичний код
Morse code — азбука Морзе
QR code — QR-код
source code — вихідний код
zip code — поштовий індекс
the IATA code of the airline — код IATA авіакомпанії
I need your postal code. — Мені потрібен твій поштовий індекс.
Country codes are a component of the international telephone numbering plan and are necessary only when dialing a telephone number to establish a call to another country. — Коди країн є складовою частиною міжнародного плану нумерації телефонів і необхідні лише при наборі номера телефону для здійснення дзвінка в іншу країну.
Because viruses must use the same genetic code as their hosts, modifications to the standard genetic code could interfere with viral protein synthesis or functioning. — Оскільки віруси повинні використовувати той самий генетичний код, що і їхні господарі, модифікації стандартного генетичного коду можуть перешкоджати синтезу або функціонуванню вірусного білка.

Поділитись публікацією: