Значення слова

Іменник
ящик
кесон
шлюз
скриня
скарбниця

Дієслово
класти в скриню

Приклади вживання

The church contains a rare surviving indulgences coffer by Johann Tetzel. — У костелі є рідкісна збережена індульгенційна скарбниця Йоганна Тетцеля.
Catherine’s other jewels were kept in a coffer with five drawers. — Інші коштовності Катерини зберігались у скрині з п’ятьма ящиками.
It portrays a woman in an antique dress opening an ornate coffer from which spill books, manuscripts, snakes, and bats. — На ній зображена жінка в старовинній сукні, що відкриває пишно оздоблену скриню, з якої розсипаються книги, рукописи, змії та кажани.

Поділитись публікацією: