Значення слова

Іменник
змова
таємна змова
таємна угода

Приклади вживання

There were some incidents of collusion between British security forces and loyalist paramilitaries. — Були випадки змови між британськими силами безпеки та лоялістськими воєнізованими формуваннями.
Cartels are distinguished from other forms of collusion or anti-competitive organization such as corporate mergers. — Картелі відрізняються від інших форм змови або антиконкурентної організації, таких як корпоративні злиття.
Trump repeatedly denied any collusion between his campaign and the Russian government. — Трамп неодноразово заперечував будь-яку змову між його кампанією та російським урядом.
Oligopolies can result from various forms of collusion that reduce market competition which then typically leads to higher prices for consumers. — Олігополії можуть бути результатом різних форм змови, які зменшують ринкову конкуренцію, що, як правило, призводить до підвищення цін для споживачів.

Поділитись публікацією: