Значення слова

Іменник
комісія
комісійні
замовлення
доручення

Дієслово
доручати
уповноважувати

Множина

Іменник commission у множині: commissions

Приклади вживання

It’s the headquarters of the Federal Communications Commission. — Це штаб-квартира Федеральної комісії зі зв’язку.
How much is the commission? — Скільки складає комісія?
The European Commission includes an administrative body of about 32,000 European civil servants. — До складу Європейської комісії входить адміністративний орган, який налічує близько 32 000 європейських державних службовців.
As of 13 July 2014, the Commission counts 60 member states — the 47 member states of the Council of Europe and 13 other countries. — Станом на 13 липня 2014 року Комісія налічує 60 держав-членів — 47 держав-членів Ради Європи та 13 інших країн.
Commissions are a common way to motivate and reward salespeople. — Комісійні є поширеним способом мотивації та винагороди продавців.

Поділитись публікацією: