Значення слова

Іменник
змагання
конкурс
конкуренція

Множина

Іменник competition у множині: competitions

Приклади вживання

imperfect competition — недосконала конкуренція
perfect competition — досконала конкуренція
I decided not to participate in this competition. — Я вирішив не брати участь у цьому змаганні.
Competition is often considered to be the opposite of cooperation. — Конкуренцію часто вважають протилежністю співпраці.
Competition does not necessarily have to be between companies. — Конкуренція не обов’язково повинна бути між компаніями.
The result of this type of competition often leads to worldwide tensions, and may sometimes erupt into warfare. — Результат такого типу конкуренції часто призводить до напруги у всьому світі, а іноді може перерости у війну.

Поділитись публікацією: