Значення слова

Прикметник
закінчений
повний
досконалий
абсолютний
цілковитий

Дієслово
завершувати
закінчувати
укомплектовувати
комплектувати
довершувати

Прислівник
повністю
цілком

Приклади вживання

complete algebraic variety — повний алгебраїчний многовид
complete control — повний контроль
complete game — повна гра (термін у бейсболі)
complete graph — повний граф
complete quadrangle — повний чотирикутник
Your assignment is to complete these sentences. — Ваше завдання — завершити ці речення.
When will you complete this course? — Коли ви завершите цей курс?
I need to complete this project. — Мені потрібно завершити цей проект.

Поділитись публікацією: