Значення слова

Прикметник
складний
комплексний
заплутаний
складовий
складнопідрядний

Іменник
комплекс
сукупність

Дієслово
ускладнювати

Множина

Іменник complex у множині: complexes

Приклади вживання

complex logarithm — комплексний логарифм
complex manifold — комплексний многовид
complex number — комплексне число
complex sentence — складне речення
god complex — комплекс бога
inferiority complex — комплекс неповноцінності
superiority complex — комплекс переваги
The task was too complex for him. — Завдання було для нього надто складним.
They built a new sports complex. — Вони побудували новий спортивний комплекс.
Scalars are often real numbers, but can be complex numbers or, more generally, elements of any field. — Скаляри часто є дійсними числами, але можуть бути комплексними числами або, загалом, елементами будь-якого поля.
A monastery is a complex of buildings comprising the domestic quarters and workplaces of monastics, monks, or nuns. — Монастир — це комплекс будівель, що складається з побутових помешкань і робочих місць монахів, ченців або черниць.

Поділитись публікацією: