Значення слова

Іменник
склад
композиція
структура
набір
твір
шкільний твір
побудова
музикальний твір
утворення
компроміс
складання

Приклади вживання

chemical composition — хімічний склад
function composition — функція композицій (в математиці)
music composition — музична композиція
I rewrote this composition. — Я переписав цей твір.
The current composition of the Earth’s atmosphere is the product of billions of years of biochemical modification of the paleoatmosphere by living organisms. — Сучасний склад атмосфери Землі є продуктом мільярдів років біохімічної модифікації палеоатмосфери живими організмами.

Поділитись публікацією: