Значення слова

Дієслово
включати
входити до складу
складати
охоплювати

Приклади вживання

It comprises roughly 230 million Earth years. — Він складає приблизно 230 мільйонів земних років.
It was formed in 2008 to replace the G-14, which comprised a small number of elite clubs and was unrecognised by UEFA. — Вона була утворена в 2008 році на заміну G-14, яка складалася з невеликої кількості елітних клубів і не була визнана УЄФА.
The United States Constitution and its amendments comprise hundreds of clauses. — Конституція США та поправки до неї містять сотні статей.

Поділитись публікацією: