Значення слова

Прикметник
впевнений
самовпевнений

Іменник
довірена особа

Приклади вживання

Growing up, I wasn’t the most confident person. — У дитинстві я не був найбільш впевненою у собі людиною.
She is known for her confident runway walk. — Вона відома своєю впевненою ходою по подіуму.
Martin is a fearless and confident person. — Мартін безстрашна і впевнена в собі людина.
It allows the individual to be more confident. — Це дозволяє людині бути більш впевненою у собі.

Ступені порівняння до слова confident

  • less confident — менш впевнений
  • the least confident — найменш впевнений
  • more confident — більш впевнений
  • the most confident — найбільш впевнений

Приклади речень:

Jack is less confident in public than his older brother. — Джек менш впевнений на публіці, ніж його старший брат.
Sarah is the least confident person I know. — Сара найменш впевнена у собі людина, яку я знаю.
You should be more confident. — Ти повинен бути більш впевненим.
He is the most confident person I know. — Він найбільш впевнена у собі людина, яку я знаю.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: