Значення слова

Іменник
зв’язок
з’єднання
сполучення
клієнтура
рідня
статевий зв’язок

Множина

Іменник connection у множині: connections

Приклади вживання

What’s the connection between these two things? — Який зв’язок між цими двома речами?
There is a close connection between these two accidents. — Між цими двома нещасними випадками існує тісний зв’язок.
When the client sends another request, it uses the same connection. — Коли клієнт надсилає інший запит, він використовує те саме з’єднання.
Whilst commonly used for a database connection, the data source could also be a spreadsheet or text file. — Хоча зазвичай використовується для підключення до бази даних, джерелом даних також може бути електронна таблиця або текстовий файл.
Their family connections serve as an important bridge between the clans. — Їхні родинні зв’язки служать важливим мостом між кланами.

Поділитись публікацією: