Значення слова

Іменник
совість
свідомість
сумління

Приклади вживання

prisoner of conscience — в’язень сумління
Now your conscience is clear. — Тепер ваша совість чиста.
He stated that the glory of a good man is the witness of a good conscience. — Він стверджував, що слава доброї людини є свідченням доброї совісті.
Do you know what conscience is? — Ви знаєте, що таке совість?
Since when do you have a conscience? — Відколи у тебе є сумління?
He allows members to have a free vote based on their own conscience rather than party policy. — Він дозволяє членам вільно голосувати на основі власної совісті, а не партійної політики.

Поділитись публікацією: