Значення слова

Прикметник
постійний
сталий
незмінний
тривкий
витривалий
константний

Іменник
константа

Множина

Іменник constant у множині: constants

Приклади вживання

constant function — стала функція
gravitational constant — гравітаційна стала
mathematical constant — математична константа
physical constant — фізична константа
Planck constant, Planck’s constant — стала Планка
time constant — постійна часу
universal gas constant — універсальна газова стала
Every constant function between topological spaces is continuous. — Кожна стала функція між топологічними просторами є неперервною.
The differential of a constant function is zero. — Диференціал постійної функції дорівнює нулю.
The value of this constant is called the coefficient of proportionality. — Значення цієї константи називається коефіцієнтом пропорційності.

Поділитись публікацією: