Значення слова

Іменник
споживач
абонент

Множина

Іменник consumer у множині: consumers

Приклади вживання

consumer choice — вибір споживача
consumer electronics — побутова електроніка
consumer goods — промтовари
47 national constitutions currently include and enforce some sort of consumer right. — 47 національних конституцій наразі включають і забезпечують певні права споживачів.
Research has shown that consumer behaviour is difficult to predict, even for experts in the field. — Дослідження показали, що поведінку споживачів важко передбачити навіть для фахівців у цій галузі.
A consumer is a person or group that uses products. — Споживач — це особа або група, яка використовує товари.
Many video streaming websites record semi-private consumer information such as video streaming data, purchase frequency, a genre of videos watched, etc. — Багато веб-сайтів для потокової передачі відео записують напівприватну інформацію про споживачів, таку як дані потокового відео, частоту покупок, жанр переглянутих відео тощо.

Поділитись публікацією: