Значення слова

Прикметник
заразний
інфекційний
патогенний

Приклади вживання

contagious disease — заразне захворювання
contagious pathogen — заразний збудник
She says that love is contagious. — Вона каже, що кохання заразне.
The virus is contagious. It can pass easily to others. — Вірус заразний. Він може легко передаватися іншим.
We know that the virus is highly contagious. — Ми знаємо, що вірус дуже заразний.
Most epidemics are caused by contagious diseases, with occasional exceptions, such as yellow fever. — Більшість епідемій спричинені інфекційними хворобами, за винятком окремих випадків, таких як жовта лихоманка.

Ступені порівняння до слова contagious

  • less contagious — менш заразний
  • the least contagious — найменш заразний
  • more contagious — більш заразний
  • the most contagious — найбільш заразний

Приклади речень:

This factor makes it less contagious. — Цей фактор робить його менш заразним.
This type of leprosy is the most benign and the least contagious. — Цей вид прокази є найбільш доброякісним і найменш заразним.
This disease is more contagious and severe. — Це захворювання більш заразне і важке.
1–2 days before the rash appears is when this virus is the most contagious. — За 1–2 дні до появи висипки цей вірус є найбільш заразним.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: