Значення слова

Іменник
зневага
презирство
нехтування

Приклади вживання

contempt of court — неповага до суду
Misanthropy is the general hatred, dislike, distrust or contempt of the human species, human behavior or human nature. — Мізантропія — це загальна ненависть, неприязнь, недовіра чи презирство до людського виду, поведінки людини або її природи.
The phrase originally expressed contempt, but by 1842 had acquired its modern meaning. — Спочатку фраза виражала презирство, але до 1842 року набула сучасного значення.

Поділитись публікацією: