Значення слова

Іменник
задоволеність
задоволення

Приклади вживання

It’s an emblem of love, contentment, forgiveness, happiness and hope. — Це емблема любові, задоволення, прощення, щастя та надії.
It was a state of internal calm and contentment. — Це був стан внутрішнього спокою і задоволення.
I don’t think I felt much contentment or peace that time. — Не думаю, що в той час я відчував велике задоволення чи спокій.

Поділитись публікацією: