Значення слова

Іменник
континент
материк

Прикметник
стриманий
цнотливий

Множина

Іменник continent у множині: continents

Приклади вживання

Australia is a continent. — Австралія це континент.
It is a continent. — Це континент.
Asia is Earth’s largest and most populous continent. — Азія — найбільший за площею та населенням материк Землі.
Europe is a continent located entirely in the Northern Hemisphere and mostly in the Eastern Hemisphere. — Європа — це материк, що повністю розташований у Північній півкулі та переважно у Східній півкулі.
North America and South America are treated as separate continents. — Північна Америка та Південна Америка розглядаються як окремі континенти.
How many continents can you name? — Скільки материків ви можете назвати?

Поділитись публікацією: