Значення слова

Іменник
протиріччя
розбіжність
розходження
невідповідність

Приклади вживання

proof by contradiction — доведення від супротивного
Isn’t that a contradiction? — Хіба це не протиріччя?
Further contradictions soon arose. — Невдовзі виникли подальші суперечності.
Answering this question results in a contradiction. — Відповідь на це питання призводить до суперечності.

Поділитись публікацією: