Значення слова

Прикметник
протилежний
зворотний
несприятливий

Іменник
протилежність
щось протилежне

Прислівник
всупереч

Приклади вживання

on the contrary — навпаки
My opinion is contrary to his. — Моя думка суперечить його.
We came to a contrary result. — Ми прийшли до протилежного результату.
It’s a statement that runs contrary to one’s expectations. — Це твердження, яке суперечить очікуванням.
They’ve got a result that is contrary to their intentions. — Вони отримали результат, який суперечить їхнім намірам.
On the contrary, I will support them because they are patriots. — Навпаки, я буду їх підтримувати, бо вони патріоти.
Contrary to their name, only some monosaccharides have a sweet taste. — Всупереч своїй назві, лише деякі моносахариди мають солодкий смак.
His background actually consists of an Italian father and a Greek mother, contrary to the popular belief that he is 100% ethnic Italian. — Його походження насправді складається з батька-італійця та матері-гречанки, всупереч поширеній думці, що він на 100% етнічний італієць.

Поділитись публікацією: