Значення слова

Прикметник
зручний
комфортабельний
придатний

Приклади вживання

This time isn’t convenient for me. — Цей час для мене не зручний.
These technologies can make transactions more accurate, convenient, and faster. — Ці технології можуть зробити транзакції більш точними, зручними та швидкими.
This is also a convenient laboratory method. — Це також зручний лабораторний метод.
This company offers a convenient alternative to traditional payment methods. — Ця компанія пропонує зручну альтернативу традиційним методам оплати.

Ступені порівняння до слова convenient

  • less convenient — менш зручний
  • the least convenient — найменш зручний
  • more convenient — більш зручний
  • the most convenient — найзручніший

Приклади речень:

It’s less convenient than a desktop app. — Він менш зручний, ніж настільний додаток.
It’s the least convenient way to do it. — Це найменш зручний спосіб це зробити.
As consumption of seedless fruits is generally easier and more convenient, they are considered commercially valuable. — Оскільки споживання плодів без кісточок, як правило, простіше і зручніше, вони вважаються комерційно цінними.
Wave functions are not always the most convenient way to describe quantum systems and their behavior. — Хвильові функції — не завжди найзручніший спосіб описати квантові системи та їхню поведінку.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: