Значення слова

Дієслово
переконувати
переконати
вмовити
доводити до свідомості

Приклади вживання

OK, you convinced me. — Добре, ти мене переконав.
He convinced me that it was the right decision. — Він переконав мене, що це правильне рішення.
The goal of a false document is to convince an audience that what is being presented is factual. — Мета неправдивого документа — переконати аудиторію, що те, що подається, є справжнім.
He managed to convince a group of wealthy people to give him money. — Йому вдалося переконати групу заможних людей дати йому гроші.
The husband attempts to convince his wife and others that she is insane. — Чоловік намагається переконати свою дружину та інших, що вона божевільна.
He tries to convince Fatima to return. — Він намагається переконати Фатіму повернутися.
How can I convince them? — Як я можу їх переконати?
I can’t convince them. — Я не можу переконати їх.

Поділитись публікацією: