Cool down: значення та приклади вживання

Cool down: значення та приклади вживання

Cool down — фразове дієслово.

Значення:

  • охолонути,
  • охолоджуватися,
  • заспокоюватися.

Приклади вживання

Cool down! — Охолонь!
They take a long time to cool down. — Вони довго охолоджуються.
They are cooled down to near absolute zero. — Вони охолоджуються майже до абсолютного нуля.
Water heats up and cools down more slowly than land. — Вода нагрівається і остигає повільніше, ніж суша.
It is necessary to cool down the solution. — Розчин необхідно охолодити.
They tried to cool down the overheated economy. — Вони намагалися охолодити перегріту економіку.
After being cooked, they can be eaten warm or left to cool down. — Після приготування їх можна їсти теплими або залишити остигати.
Air cooled clothing is a term for clothing that actively cools down the wearer. — Одяг з повітряним охолодженням — це термін, що означає одяг, який активно охолоджує користувача.
Melts cool down and solidify forming layers of cool volcanic materials. — Розплави охолоджуються і застигають, утворюючи шари прохолодних вулканічних матеріалів.
In optimal conditions, the inert gas does not cool down but maintains its high temperature between cycles of formation. — В оптимальних умовах інертний газ не охолоджується, але підтримує свою високу температуру між циклами утворення.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: absolute, actively, after, between, clothing, condition, cool, cycle, down, economy, formation, gas, heat, high, inert, land, layer, left, long, maintain, material, melt, more, near, necessary, optimal, overheated, slowly, solidify, solution, take, temperature, term, than, time, try, up, volcanic, warm, water, zero.
. . .
Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: