Значення слова

Прикметник
рясний
великий

Приклади вживання

They shed copiously, particularly at the change of seasons. — Вони рясно линяють, особливо при зміні сезону.
They discovered copious evidence of terrorist plots. — Вони виявили велику кількість доказів терористичних змов.
They drink infrequently but take in copious amounts of water when the opportunity arises. — Вони п’ють рідко, але вживають велику кількість води, коли з’являється така можливість.

Поділитись публікацією: