Значення слова

Дієслово
палко бажати
жадати
потребувати
дуже бажати
потребувати
просити

Приклади вживання

People often crave energy-dense foods. — Люди часто потребують висококалорійної їжі.
Hope is what we crave. — Надія — це те, чого ми прагнемо.
They collaborate in order to get the drugs they crave. — Вони співпрацюють, щоб отримати наркотики, яких вони жадають.
Her mother tried to pay their bills but could not give her daughter the attention she craved. — Її мати намагалася оплатити їхні рахунки, але не могла приділити доньці уваги, якої вона жадала.

Поділитись публікацією: