Значення слова

Іменник
член команди
член екіпажу

Приклади вживання

He served as a crewman under pirate Captain John Read. — Він служив членом команди у капітана піратів Джона Ріда.
Only one crewman, Junior Engineer Officer William Ogilvie Mann, died. — Загинув лише один член команди, молодший інженер-офіцер Вільям Огілві Манн.
He infiltrates the port and captures the crewman. — Він проникає в порт і захоплює члена екіпажу.

Поділитись публікацією: