Cross out: значення та приклади вживання

Cross out: значення та приклади вживання

Cross out — фразове дієслово.

Значення:

  • перекреслювати,
  • закреслювати,
  • викреслювати.

Приклади вживання

Cross it out! — Закресліть це!
Maria’s name was crossed out. — Ім’я Марії було викреслено.
Cross out every 2nd number in the list. — Закресліть кожне друге число у списку.
Cross out the 1 and 5 and write 6 above. — Закресліть 1 і 5 і напишіть 6 вище.
Martin crossed out the first sentence. — Мартін закреслив перше речення.
He crossed out the last figure and wrote another one. — Він закреслив останню цифру і написав іншу.
You can cross out any letter from this word. — Ви можете викреслити будь-яку букву з цього слова.
You can cross out any name from this list. — Ви можете викреслити будь-яке ім’я з цього списку.
Why did she cross it out? — Чому вона це закреслила?
Who crossed out this part of the text? — Хто закреслив цю частину тексту?

Словник

Слова з цієї статті у словнику: above, another, any, can, cross, every, figure, first, from, it, last, letter, list, name, number, one, out, part, sentence, she, text, the, this, who, why, word, write, you.
. . .
Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: