Значення слова

Прикметник
вирішальний
критичний
поворотний

Приклади вживання

It was a crucial mistake. — Це була критична помилка.
He plays a crucial part. — Він відіграє вирішальну роль.
Transport aircraft are crucial to maintaining supply lines to forward bases that are difficult to reach by ground or waterborne access. — Транспортні літаки мають вирішальне значення для підтримки ліній постачання до передових баз, до яких важко дістатися по суші або по воді.
Because it’s a crucial system file, its name is often faked by malware. — Оскільки це важливий системний файл, його ім’я часто підробляється шкідливим програмним забезпеченням.
While having an exact birth time is helpful, it is not crucial to providing accurate astrological information. — Хоча точний час народження корисний, він не має вирішального значення для надання точної астрологічної інформації.
Customer service also plays a crucial role in both increasing and maintaining customer loyalty. — Обслуговування клієнтів також відіграє вирішальну роль як у підвищенні, так і у підтримці лояльності клієнтів.

Поділитись публікацією: