Значення слова

Іменник
кора
кірка
земна кора
затверділий шар снігу
засоби до існування

Дієслово
вкриватися кіркою

Приклади вживання

Continental crust — континентальна земна кора
Earth’s crust — земна кора
Oceanic crust — океанічна земна кора
It has an outer silicate solid crust. — Він має зовнішню силікатну тверду кору.

Поділитись публікацією: