Значення слова

Іменник
плач
крик
зойк
репет

Дієслово
плакати
рюмсати
кричати
благати

Приклади вживання

cry out — викрикувати, вигукувати, кликати
Don’t cry! — Не плач!
Her child began to cry. — Її дитина почала плакати.
She cries every day. — Вона щодня плаче.

Поділитись публікацією: