Значення слова

Прикметник
що плаче
кричущий
обурливий

Іменник
плач

Дієслово
Continuous Form дієслова cry

Приклади вживання

Crying is the human production of tears in response to an emotional state. — Плач — це вироблення людиною сліз у відповідь на емоційний стан.
It’s a type of emotional disturbance characterized by uncontrollable episodes of crying. — Це тип емоційного розладу, що характеризується неконтрольованими епізодами плачу.
Why is she crying? — Чому вона плаче?
Olga is crying because she’s very upset today. — Ольга плаче, бо сьогодні дуже засмучена.
Stop crying! — Припини плакати!

Поділитись публікацією: