Значення слова

Іменник
культура
розведення

Дієслово
вирощувати

Множина

Іменник culture у множині: cultures

Приклади вживання

culture shock — культурний шок
culture war — культурна війна
Internet culture — кіберкультура
Islamic culture — Ісламська культура
material culture — матеріальна культура
popular culture — масова культура
Western culture — західна культура
We respect all people and all cultures. — Ми поважаємо всіх людей і всі культури.
You will better understand modern culture. — Ви будете краще розуміти сучасну культуру.
The culture of Ireland includes language, literature, music, art, folklore, cuisine, and sport associated with Ireland and the Irish people. — Культура Ірландії включає мову, літературу, музику, мистецтво, фольклор, кухню та спорт, пов’язані з Ірландією та ірландським народом.

Поділитись публікацією: